Často se u svých klientů setkávám s otázkou, kam se mohou dostat v budoucnu ceny zlata a kdy se tak stane. Zajímavější však, než samotná cena zlata, je pro mě však otázka, co si za drahé kovy a kdy koupit a jak poznat okamžik, kdy zlato a stříbro prodat a nakoupit například akcie.

Jeden z ukazatelů, který pravidelně sleduji, je poměrový graf akciového indexu Dow Jones a ceny zlata. Na tomto grafu je totiž dobře vidět, kdy je které z investičních aktiv podhodnocené a tedy vhodné k nákupu, a kdy nadhodnocené a tedy vhodné k prodeji.

Pojďme se podívat, co nám historický Dow to Gold Ratio napoví. Historický graf uvedený níže začíná v roce 1915. K pochopení tohoto poměrového grafu je nutné vědět, co se historicky dělo s cenou akcií a s cenou zlata v jednoltivých obdobích změn poměrového grafu. Proto jsem v obrázku k modré lince Dow to Golg Ratio vložil ještě ceny akcií zelenou barvou a cenu zlata žlutou barvou.

Poměrový graf Dow to Gold Ratio
Poměrový graf Dow to Gold Ratio

V období od roku 1915 až do roku 1929 mají veškeré změny v poměrovém grafu na svědomí akcie, neboť cena 1Oz zlata (20 USD) se v tomto období prakticky neměnila. Poměr se změnil z hodnoty 2,86 v roce 1915 až na hodnotu 16,58 v roce 1929. Zjednodušeně můžeme říci, že v roce 1915 měl akciový index Dow Jones hodnotu 2,86 uncí zlata, v roce 1929 pak stejný index již hodnotu 16,58 uncí zlata. Akciový index v tomto období zhodnotil o cca 532%.

Od roku 1929 do roku 1933 se poměr z hodnoty 16,58 snížil až na 2,09. V tomto období byla cena zlata opět beze změny a tak propad mají na svědomí opět pouze akcie, index Dow Jones v tomto období drasticky propadl o 87%.

Od roku 1933 až do roku 1966 postupně poměr vzrostl z hodnoty 2,09 až na 27,85 a opět ho mají na svědomí ceny indexu Dow Jones. Hodnota indexu vzrosta z hodnoty 44,74 až na 983,51 – zhodnotil tedy během 33 let o 2 098 %. Pokud tedy v roce 1915 člověk investoval do indexu Dow Jones, jeho investice za 51 let v roce 1966 zhodnotila o cca 1 700 %.

Pojďme se však podívat na to, kdybychom dokázali podle poměrového grafu Dow to Gold ratio trefit správné období a vyměnili v roce 1929 akciový index za 16,58 uncí zlata a těchto necelých 17 uncí zlata v roce 1933 v poměru 2,09 za prodané zlato nakoupili přibližně 8 krát více akcií indexu Dow Jones díky jejich propadu. Pak bychom v roce 1966 neměli zhnocení 1 700 % jako při držení pouze akcií, ale díky vystřídání zlata a akcií ve správný čas bychom svou investici ve stejném období zhonotili o cca 14 200 %.

Jak nám dále historický poměrový graf Dow to Gold Ratio ukazuje, dalšími zlomovými roky poměru indexu a zlata byly rok 1980, kdy poměr klesl na 1,38 unce zlata za akciový index (tak výhodný byl nákup akciového indexu Dow Jones pro ty, kteří mohli prodat v tu dobu nadhodnocené zlato), a rok 1999, kdy se poměr vyšplhal až na hodnotu 42,19 (tak extrémně levně se dalo nakoupit 42 uncí zlata za jeden prodaný akciový index Dow Jones).

Aktuální hodnota Dow to Gold Ratio z minulého týdne, tedy konce července 2018, je na úrovni 20,88. Dlouhodobá mediánová hodnota poměru je na úrovni 5,9 (střední hodnota, je v tomto případě přesnější ukazatel, než aritmetický průměr). Z tohoto pohledu je nyní zlato 3,5 krát podhodnocené oproti indexu Dow Jones, tedy pro mě osobně výhodné pro nákup.

Historie nám ukazuje, že každých cca 40 let dojde k výkyvu poměru Dow to Gold Ratio, tedy poměru ceny zlata a akciového indexu Dow Jones, do extrémních hodnot jedním nebo druhým směrem. Naposledy bylo extrémně výhodné prodat zlato a nakoupit akcie v roce 1980. Proto osobně dnes vidím prostor pro nákup zlata a těším se na výměnu za akcie ve správný čas.